Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”
Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”
“ Mùa xuân ” đọng những “ Yêu thương”
“ Nhắn dùm mưa gió” thiên đường ở đâu?

“ Tiếc gì” không chịu gật ...