CẦM TAY ĐI

Anh biết chiều nay em giận rồi
Bờ mi đôi mắt hướng xa xôi
Dù bao năn nỉ mà không nói
Thống thiết van xin cũng vậy thôi

Nên chiều hoang vắng ngang lưng trời
Để ...